Slovenský jazyk Český jazyk

Komplexné cestovné poistenie pre Vaše cesty

Komplexné cestovné poistenie - znížte svoje riziko na minimum

Cestovné poistenie online pre cesty do celého sveta, manuálnu prácu a štúdium v zahraničí, poistenie storna a ročné cestovné poistenie. Výhodné rodinné balíky cestovného poistenia.

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE ONLINE OBJEDNÁVKA

Výber z 5 druhov cestovného poistenia podľa Vašich požiadaviek na poistné krytie. Balíček cestovného poistenia si môžete poskladať podľa výšky poistnej náhrady z nasledujúcich produktov:

Náhrada storno poplatkov
Náhrada storno poplatkov v prípde ochorenia bez hospitalizácie
Náhrada nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu
Zmeškanie dopravného prostriedku
Oneskorený príchod na domácu stanicu
Poškodenie, krádež, zničenie, strata batožiny
Nutné nákupy pri oneskorenom dodaní batožiny
Pomoc pri znovuzískaní cestovných dokladov
Okamžitá pomoc a preddavok pri krádeži, lúpeži, alebo strate platobných prostriedkov
Náklady na pátranie a záchranu
Poistenie liečebných nákladov
Akútne stavy existujúcich, chronických ochorení
Pobyt v nemocnici - denná dávka
Návšteva chorého pri pobyte v nem. nad 5 dní
Doprava detí do vlasti
Odškodnenie pri trvalých následkoch úrazu
Zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví
Asistencia, preddavok pre advokáta

Letná dovolenka
Krajina
Odlet
Odchod od
Príchod do
Stravovanie
Kategória
Dĺžka
Kontakt

Cestovná agentúra
Amazing Tour

SK: Poľovnícka 45
919 34 Biely Kostol

+421 907 123 346
+421 905 316 611

IČO: 51095521

napíšte nám

Partneri

Výborné ubytovanie v Tatrách vo vile Gerlach

Ďalší partneri

www.ulm.sk   Vytvoril: Polaris